Безкоштовна програма для складського обліку, Документація розробника

Документація розробника

Архітектура

З точки зору веб-додатки, облікова система базується на архітектурі, яка визначається фреймворком Zippy. У зв'язку з чим розробнику слід ознайомиться зі сторінками проектів Фреймворк Zippy і Zippy DB

Програма складається з двох базових частин - ядра, з загальними сторінками і функціоналом (користувачі, управління системою і т.д.), і власне облікової частини куди входять об'єкти метаданих (документи, довідники, звіти) реалізують основну бізнес логіку. У термінах 1С можна умовно назвати ці частини платформою і конфігурації.

Основа облікової системи - об'єкти метаданих - довідники, документи, звіти, журнали. Об'єкти спроектовані з мінімальною залежністю один від одного і доступні через загальне меню, яке будується динамічно, згідно зі списком об'єктів, що задається адміністратором. Це дозволяє незалежно модифікувати їх без зміни інших об'єктів і модулів системи. Розробники за аналогією з конструктором Lego можуть легко створювати різні конфігурації (в термінології 1С) під різні типи бізнесу, обмінюватися реалізацією окремих об'єктів системи та друкованими формами простим копіюванням файлів.

Алгоритми бізнес-логіки реалізуються безпосередньо на мові PHP.
Шаблони (бланки) друкованих форм документів і звітів виконані в чистому HTML, що дозволяє як друкувати їх безпосередньо так і експортувати в Word, Excel або PDF, а також коригувати їх за допомогою звичайного текстового редактора.

Організація даних

Основні бізнес-сутності

ТМЦ товари, матеріали, продукція
Склади склади, магазини
Контрагенти постачальники, покупці
Документи первинні документи фіксують господарські операції

У відповідності з архітектурою фреймворка, всі бізнес суті реалізовані класами, наслідуваними від Entity.

Структура даних інформаційної системи

Аналітичний облік ведеться на підставі руху матеріальних і грошових коштів, відповідно до господарськимих операцій. Система не зберігає початкові і поточні залишки за період (використовується повний перерахунок рухів). Це спрощує огранізацію даних і дозволяє вводити і змінювати інформацію заднім числом, а також переднім, що дозволяє виконувати резервування товару і планування операцій.
Аналітичні дані зберігаються в одній таблиці entrylist, По суті таблиці фактів в ROLAP де вимірювання - бізнес суті. Збільшення запасів відображається записом з позитивними значеннями кількості і суми, зменшення - негативними, таким чином залишки і обороти по товару виходять простим підсумовуванням за період.
Також аналітичні дані, як і дані, що посилаються на інші бізнес-суті, зберігаються в самому документі в упакованому вигляді. Подібна денормалізація дозволяє уникнути перехресних посилань і "історичних" атрибутів - документ зберігає всі оперативні дані.

Складський облік ведеться по партіях. Партія - той же товар за тією ж обліковою ціною (ціна надходження) незалежно від постачальника. Записи по рухах на складі зберігаються в таблиці store_stock де крім посилання на склад і на ТМЦ вказана облікова ціна (партія).

Структура основних об'єктів

Довідники

Елементи довідників - об'єкти, що знаходяться в просторі імен App\Entity. Об'єкти призначені для зберігання довідкових бізнес-сутностей.
Для редагування списків об'єктів призначені відповідні сторінки в просторі імен App\Pages\Reference.

Звіти

Сторінки звітів знаходяться в просторі імен App\Pages\Report. З кожним відліком пов'язана друкована форма яка знаходиться в папці /templates/printforms

Журнали

Журнали обєднують об'єкти і бізнес-суті за типом використання. Наприклад - журнал документів, журнал замовлень.
Сторінки журналів знаходяться в просторі імен App\Pages\Register.

Документи

Для кожного типу документа реалізований клас в просторі імен App\Entity\Doc, успадкований від базового класу Document. Клас документа реалізує бізнес логіку відповідно до типу госп. операції і забезпечує зберігання документа в БД. З кожним типом документа пов'язані сторінка редагування документа в просторі імен App\Pages\Doc і шаблон друкованої форми в папці /templates/printforms.

Кожен клас документа передбачає два методи: generateReport и Execute. Метод generateReport призначений для заповнення друкованої форми даними документа. Метод Execute виконує зміна даних аналітичного обліку - фіксує рух матеріальних і грошових коштів. За збереження документа в БД та інші загальні операції над усіма типами документів відповідає базовий клас Document.
Всі документи зберігаються в одній таблиці. Таблиця містить кілька загальних полів (наприклад, дати, номер документа) і текстове поле де зберігається деталізація документа у вигляді XML. Використання XML дозволяє, при необхідності, виконувати пошук за документами, орієнтуючись на XML теги а також використовувати XPath.. Упаковку і розпаковування детальних даних документа виконує базовий клас. Для цього клас містить масиви $headerdata и $detaildata для шапки і табличної частини документа. Сторінка редагування документа повинна записувати атрибути в ці масиви.

Всі об'єкти зареєстровані в таблиці метаданих на відповідній сторінці налаштувань. По таблиці метаданих автоматично формується меню.
У таблиці вказується тип, назва об'єкта, ім'я класу (простір імен обчислюється за типом), група (для другого рівня меню).

Приклад створення документа

Припустимо потрібно додати в систему документ Товарно-транспортна накладна. Необхідно внести запис в метадані, створити сторінку редагування документа, клас-сутність для зберігання документа в БД і HTML шаблон друкованої форми.

Необхідна послідовність:
  1. Створюємо в просторі імен App\Entity\Doc клас сутності TTN успадкований від класу Document.
  2. Перевизначити методи generateReport і Execute. Метод Execute виконує відповідні записи в таблиці аналітичного обліку. Метод generateReport звертається до генератора звітів, передаючи йому шаблон друкованої форми і дані з деталізації документа, створюючи на виході HTML файл із заповненим бланком для друку або експорту.
  3. Файл з класом суті копіюємо в каталог /app/entity/doc/
  4. Створюємо сторінку редагування документа. Сторінка створюється з ім'ям класу BankStatement в просторі імен App\Pages\Doc як звичайна сторінка відповідно з архітектурою фреймворка Zippy. Файл з класом сторінки створюємо в каталозі app/pages/doc шаблон сторінки в каталозі /templates/pages/doc
  5. Створюємо файл ttn.tpl з друкарською формою в каталозі /templates/printforms;
  6. Додаємо запис для документа на сторінці налаштування меню з ім'ям класу TTN.

Документ ТТН з'явиться в головному меню і буде готовий до використання.

Інтеграція з іншими системами.

У програмі передбачено API для інтеграції з зовнішніми системами. Оброблювач може бути виконаний як звичайна сторінка так і оформлений за допомогою інтерфейсу RESTful або JSON-RPC. Приклади для кожного варіанта в каталозі app/api.
Вбудований готовий набір функцій виконаний на основі JSON-RPC. Опис функцій доступно за адресою /api/help. Перед використанням в настройках системи необхідно вказати спосіб авторизації. API дозволяє працювати з довідниками товарів і контрагентів, створювати замовлення і відслідковувати їх статус.